Rechtspreken in ketens. Over de bijzondere positie van de rechter bij ketensamenwerking, in het bijzonder in de strafrechtsketen

auteurs F.W.H. van den Emster
  E. Bauw
  E.C.M. Bouman
  R.C. Hartendorp
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2009
aflevering 12. De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank
onderdeel Artikelen
publicatie datum 9 november 2009
taal Dutch
pagina 231
samenvatting

De positie van de rechter in ketens is een bijzondere. Hij dient immers onpartijdig te zijn en daarom boven partijen en dus ook boven ‘ketenpartners’ te staan en ten opzichte van die partners een controlerende rol te vervullen. Daarbij komt dat de rechterlijke onafhankelijkheid zoals deze in de wet is geregeld in organisatorische zin met zich brengt dat ketenafspraken niet eenzijdig aan rechters kunnen worden opgelegd. Er is dan ook een intrinsieke spanning tussen ketensamenwerking en rechterlijke onafhankelijkheid, hetgeen niet betekent dat die samenwerking niet mogelijk is. In plaats van ‘ketenpartner’ is het in dit verband passender de Rechtspraak aan te duiden als ‘partner van de keten’. De bijzondere positie van de rechter en de Rechtspraakorganisatie wordt wisselend begrepen en erkend, zowel door partners als door de wetgever. Dit laatste wordt in deze bijdrage geïllustreerd aan de hand van de veranderende rol van de rechter-commissaris in de strafrechtsketen...