Issue 6. November / December 2017 (Panopticon, Jaargang | Volume 38)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Quo vadis? Dilemma’s rond alternatieven voor voorlopige hechtenis
Maria Bouverne-De Bie, Rudi Roose

In memoriam

PDF
Open Access
Eugeen Verhellen
Maria Bouverne-De Bie, Rudi Roose

Artikel | Article

PDF
Open Access
De Belgische DNA-gegevensbanken: beantwoordt de nieuwe DNA-wet aan de verwachtingen van de beheerder?
Caroline Stappers, Beatrijs Vanhooydonck, Vanessa Vanvooren, Leen Dubbocage, Bertrand Renard
PDF
Open Access
Van die boer geen eieren? Het nut van het invoeren van een gevaarzettingsdelict in de voedingssector
Ligeia Quackelbeen

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
De parlementaire onderzoekscommissie terroristische aanslagen
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
Recente overheidsmaatregelen i.v.m. de “foreign fighters” (deel 2)
Sophie Lavaux
PDF
Open Access
Recidive na ontslag uit de gevangenis bij gedetineerden met een problematiek van alcohol- en/of druggebruik
Eric Maes, Benjamin Mine
PDF
Open Access
De openbare verklaring van het Europese antifoltercomité (CPT) betreffende België
Tom Daems
PDF
Open Access
Het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik: what’s in a name?
Philip Verhoeven, Ivo Aertsen
PDF
Open Access
Routine outcome monitoring in de forensische psychiatrie: Implementatie in de medium security unit van Zelzate
Jan De Varé, Vanessa Baetens, Mike De Clercq, Sabine Tremmery, An De Decker, Manon Heyndrickx, Leen Cappon
PDF
Open Access
Wat met (de rechten van) de kinderen? De relevantie van de gezinssituatie bij de bestraffing van volwassenen
Heleen Lauwereys
PDF
Open Access
De Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur: een stand van zaken na anderhalf jaar
Isabel Goris
PDF
Open Access
De outputfinanciering bij justitie
Luc Potargent

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Overzicht van het Belgisch strafprocesrecht
Philip Traest
PDF
Open Access
Sex offenders. A criminal career approach
Johan Goethals
PDF
Open Access
Omgang tussen opvoeders en jongeren in de bijzondere Jeugdzorg
Inge Roseeuw