Het gebruikersperspectief bij de invoering van het GPMI in OCMW Gent

authors Eva Vandevivere
  Peter Bruyland
journal Panopticon (ISSN: 771-1409)
volume Jaargang | Volume 37
issue Issue 5. September / October 2016
section Rubriektekst | Editorial note
  Maatschappelijke Dienstverlening / Social Work
publicatie datum 6 octobre 2016
langue Dutch
pagina 443
abstract

De federale regering keurde het wetsvoorstel goed om vanaf 1 september 2006 elke rechthebbende op een leefloon een contract te laten ondertekenen op het OCMW. Contractualisering van hulpverlening betekent een ingrijpende wijziging op de kijk op hulpverlening. De hulpvrager verkeert bij het opstellen en nakomen van de bepalingen van de overeenkomst vaak in de meest kwetsbare positie. In dit artikel wordt besproken hoe dit contract maximaal rekening kan houden met het gebruikersperspectief.

Open Access  view the article as PDF