Issue 2. March / April 2013 (Panopticon, Jaargang | Volume 34)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Met de hulp van Spiderman
Op weg naar koud elektronisch toezicht
Tom Vander Beken

Artikel | Article

PDF
Open Access
De variabiliteit van slachtofferbehoeften
De invloed van de gepercipieerde intentie van de dader op de behoefte aan procedurele rechtvaardigheid en actieve participatie
Vicky De Mesmaecker, P. Robin Kranendonk, Marijke Malsch
PDF
Open Access
De invloed van ouderlijke responsiviteit en opvolging op de onveiligheidsbeleving van adolescenten
Diederik Cops
PDF
Open Access
Causaliteit en de methodestrijd
Naar een geïntegreerd gebruik van kwalitatief en kwantitatief onderzoek in een praktisch georiënteerde criminologie
Ben Heylen, Erik Weber

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Een nakende hervorming van de Belgische federale politie
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
Over de diverse bepalingen van een ‘vuilbakwet’ en de hechtenis onder elektronisch toezicht als uitvoeringsmodaliteit van voorlopige hechtenis
Eric Maes
PDF
Open Access
Daders van familiaal geweld het huis uit!
Een kritische lezing van een nieuwe wetgeving omtrent huisverbod
Alain Slock
PDF
Open Access
Vrijwilligheid in de hulpverlening
Een case-study in de thuislozenzorg
Thomas Maeseele
PDF
Open Access
De instroom in de bijzondere jeugdzorg
Een mixed-methods analyse van de besluit- vormingspraktijken in de comités voor bij- zondere jeugdzorg.
Eva Nouwen

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Gemeentelijke handhavers in Amsterdam. Een onderzoek naar hun werk op straat
Ronald van Steden & Ernst Bron, Den Haag: Boom Lemma uitgevers, 83p.
Arne De Boeck