1. Januari / Februari | January / February 2005 (Panopticon, Jaargang | Volume 26)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Jeugd en Justitie: spiegeltje, spiegeltje aan de wand… De strijd is gestreden en aan de horizon verschijnt… Het beschermingsmodel
Jenneke Christiaens

Artikel | Article

PDF
Open Access
De hervorming van de Belgische jeugdbescherming: à la recherche du modèle perdu
Jenneke Christiaens
PDF
Open Access
De uithandengeving naar Amerikaans model: adult time for adult crime? Realiteit, retoriek of symboliek?
Christine van Dijk
PDF
Open Access
Over ouderstages, of: de maatschappelijke logica van een jeugdbeschermingssysteem
Maria Bouverne-De Bie, Rudi Roose
PDF
Open Access
Jongeren en geweld: een ogenschijnlijke parlementaire evidentie?
N. Nagels
PDF
Open Access
Gerechtelijke statistieken inzake jeugddelinquentie en jeugdbescherming: een (grote) stap vooruit
E. Goedseels, Ch. Vanneste, I. Detry
PDF
Open Access
Reactie op de Open brief van Juliaan Van Acker aan mevrouw Onkelinx, Minister van Justitie - Panopticon 2004.6
K. Henderickx

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
POS-vordering en bijzondere jeugdzorg
Johan Put
PDF
Open Access
Decreten integrale jeugdhulp
Rudi Roose
PDF
Open Access
Gerechtelijke hulpverlening aan jongeren in Brussel
Rudi Roose
PDF
Open Access
Verslag evaluatiecommissie ''Everberg''
Johan Put
PDF
Open Access
Criminologie, hedendaagse theorie, en ethiek. Het ''Theory Network'' (UK)
Ronnie Lippens
PDF
Open Access
Criminologie, hedendaagse theorie, en ethiek. Theoretici als Morele Getuigen
C. Valier
PDF
Open Access
De opdrachten en de methodologie van de Psychosociale Dienst, F.O.D. Justitie, Directoraat-Generaal uitvoering van Straffen en Maatregelen
M. Vandenbroucke
PDF
Open Access
Criminaliteit in een ruim perspectief: De postacademische vormingscyclus ''criminaliteit en rechtshandhaving in beeld'' aan de VUB
Elke Devroe
PDF
Open Access
Twee recente publicaties onder de loep: "European sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics" en "Criminaliteit en rechtshandhaving"
Elke Devroe
PDF
Open Access
De Fora Geïntegreerde Gerechtelijke Criminaliteitstatistiek
W. De Pauw
PDF
Open Access
Jaarstatistiek Openbaar Ministerie
L. Vanderwaere
PDF
Open Access
De WODC-Recidivemonitor
B. Wartna, Prof. dr. R. Van Hee

Proefschriften

PDF
Open Access
Kinderrechten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Een kritische analyse
K. Hanson

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Klip, A. & van der Wilt, H. (eds.). Harmonisation and harmonising measures in criminal law. 2002, Amsterdam, Edita KNAW, 119p.
Y.G.M. Baaijens-Van Geloven
PDF
Open Access
F. Vanhemelryck, Marginalen in de geschiedenis. Over beulen, joden, hoeren, zigeuners en andere zondebokken, Davidsfonds, Leuven, 2004, 302p.
J. Vrielink