2. Maart / April | March / April 1993 (Panopticon, Jaargang | Volume 14)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Bemiddeling, herstel en strafrechtsplitsing
Tony Peters

Artikel | Article

PDF
Open Access
Artikel 35 van de Wet op het politieambt
D. Voorhoof
PDF
Open Access
De bestraffing van oorlogsmisdaden
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Getuigenissen van kinderen: gebonden aan hun taalontwikkeling?
A. Schaerlaekens, I. Zink

Criminografische basisinformatie

PDF
Open Access
De evolutie van de penitentiaire bevolking in België 1974-1991
W. Depreeuw, N. Lauwers

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Zorgen van heden. Opstellen over het milieustrafrecht in theorie en praktijk
F. Geysels