Een scoping review naar de aard en omvang van het gebruik van prestatiebevorderende middelen op het werk, in de gevangenis en in de sport

authors Clio Lambrechts
  Wim Hardyns
  Freya Vander Laenen
  Bertrand Fincoeur
  Lode Godderis
  Marie-Claire Lambrechts
  Hans Vermeersch
journal Panopticon (ISSN: 771-1409)
volume Jaargang I Volume 41
issue Issue 6. November / December 2020
section Artikel | Article
publicatie datum 3 décembre 2020
langue Dutch
pagina 530
Open Access  view the article as PDF