Trainingskampen voor terroristen

authors Frank Bovenkerk
  Ineke Roex
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2010
issue 15. Policing multiple communities
section Artikelen
publicatie datum 18 mai 2010
langue Dutch
pagina 215
abstract

Bij alle maatregelen die sedert 9/11 zijn genomen om terrorisme te voorkomen en te verhinderen, heeft de plaatselijke politie een belangrijke functie. Zij wordt geconfronteerd met jongeren die ofwel in de bossen nabij, maar vaker in oorden veraf en volledig buiten haar gezichtsveld, gevechtsoefening en ideologische training ondergaan. Op dit ogenblik trekken zulke kampen in Afghanistan, Pakistan, Jemen en Somalië vooral de aandacht. Het is voor de politie (en alle andere potentiële toezichthouders van de jeugd in de buurt) lastig om belangstellenden te herkennen omdat terroristen nu eenmaal geen duidelijk profiel hebben en omdat die er alles aan doen om hun voornemens verborgen te houden. Het risico dat er bij arrestaties fouten worden gemaakt ligt voor de hand. Anders dan men bij ideologisch gemotiveerde terroristen zou veronderstellen, achten beide auteurs het waarschijnlijk dat de motieven om naar oriëntaalse oorden af te reizen van romantische aard zullen zijn. Hun pogingen lopen dan ook gemakkelijk uit op een teleurstelling. De nieuwste ontwikkeling bestaat eruit om zich terroristische actie direct via internet eigen te maken. De politie wordt daarmee voor een belangrijk deel buiten spel
gezet. Het artikel behandelt de mogelijkheden en de te verwachten moeilijkheden van recente strafwetgeving ter zake van het voorbereiden van terrorisme in trainingskampen.