Laag-Molem, Kuregemse Kuren en Buitenlandse Buren

author Johan Leman
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2010
issue 15. Policing multiple communities
section Artikelen
publicatie datum 18 mai 2010
langue Dutch
pagina 101
abstract

Tussen augustus 2009 en februari 2010 waren achtereenvolgens laag Sint-Jans Molenbeek, Kuregem en zelfs Oud Laken-Oost, de Brusselse Kanaalzone dus, niet uit de Belgische media weg te branden: rellen, bendevormingen en een bankoverval werden met die wijken in verband gebracht en er was sprake van “no go” zones voor de politie. Hoe kan je wat daar gebeurt, begrijpen? Vanuit het perspectief van een wijk- of buurtgemeenschap? Vanuit het geheel van de zone? Of ook vanuit het buitenland? De paper ontwikkelt het idee dat het hier om een veelgelaagde, elastische, sociale realiteit gaat. Kenmerken worden overlopen die pleiten voor een ‘community’ perspectief, maar die liggen dan duidelijk verschillend per generatie. Ook de invloed vanuit het buitenland wordt echter belicht. Met een ‘community’ perspectief alleen, geraken we er niet uit. In het laatste, antropologische deel wordt benadrukt dat een goed inzicht in de dynamieken binnen de wijken en een positief erop inspelen heel belangrijk zijn voor een gevat politioneel optreden.