Gestrande samenwerking tussen politie en opbouwwerk in Oud Krispijn in Dordrecht

authors Lodewijk Gunther Moor
  Jasper Veldhuis
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2010
issue 15. Policing multiple communities
section Artikelen
publicatie datum 18 mai 2010
langue Dutch
pagina 141
abstract

In dit artikel staat de vraag centraal hoe het komt dat in de wijk Oud Krispijn in Dordrecht samenwerking tussen politie en opbouwwerk spaak liep. Beantwoording van deze vraag is van belang omdat in de rechtshandhaving er sprake is van groeiende samenwerking met de sociale sector. In de sociale sector ziet men steeds meer het belang van sociale veiligheid. Politie en justitie zien hun eigen taak in toenemende mate ook in maatschappelijke doeleinden. De traditionele strafrechtelijke benadering heeft hiermee een belangrijke aanvulling en correctie gekregen. Door verschillen in machtsverhoudingen en opvattingen, interne spanningen en contextuele invloeden vlotte de samenwerking tussen politie en opbouwwerk niet. Ook was er sprake van gebrek aan leiderschap van het middenkader van beide organisaties.