De betekenis van vluchtigheid voor gemeenschap en conflict. Ambiguïteit als uitdaging voor politiewerk

author Ruth Soenen
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2010
issue 15. Policing multiple communities
section Artikelen
publicatie datum 18 mai 2010
langue Dutch
pagina 121
abstract

Via een etnografische studie naar vluchtige contacten in een mobiele ruimte met een sociaal en etnisch gemengde groep gebruikers worden gemeenschap en conflict herdacht op de grens van bestaande tradities met betrekking tot het alledaagse stadsleven. Noties zoals vluchtigheid, heterogeniteit en mobiliteit zijn paradigmatisch voor deze studie. Via antropologische tools wordt het sociale domein met meer respect voor ‘de kroniek van het kleine’ behandeld. Een pionier in het kleine zoals Goffman (1963:4) stelde immers reeds in 1963 dat “the study of ordinary human traffic and the patterning of ordinary social contacts, has been little considered.” En dit blijkt nog steeds van toepassing.