Schering en inslag: Enkele wenken voor politieambtenaren en andere professionals voor opbouw en onderhoud van netwerken in de multi-etnische samenleving

author Sjiera de Vries
journal Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
volume Jaargang 2017
issue 42. Aanpak van gewelddadige radicalisering
section Boekbespreking
  Slim netwerken als basis voor een goede informatie positie
publicatie datum 1 février 2017
langue Dutch
pagina 249