V Actualia strafrecht en criminologie (Update in de Criminologie, 2010)

Artikelen

PDF
Towards mutal recognition of investigative measures and free movement of evidence
Gert Vermeulen, Wendy De Bondt, Yasmin Van Damme

Artikelen

PDF
Differences In Material Detention conditions & Sentence Execution. A threat tot the area of freedom, security & justice ?
Neil Paterson, Gert Vermeulen

Artikelen

PDF
Towards minimum procedural guarantees for the defence in criminal proceedings in the EU
Laurens van Puyenbroeck, Gert Vermeulen

Artikelen

PDF
De studie van onveiligheid in lokale geografische settings -"mogelijkheden, knelpunten en verwachtingen"
Lieven Pauwels

Artikelen

PDF
Een ecologisch verklaringsmodel voor het effect van verstedelijking op concentraties van slachtofferschap en angst voor criminaliteit: een ruimtelijke analyse van 346 Belgische fusiegemeenten
Wim Hardyns, Maarten Van de Velde, Lieven Pauwels

Artikelen

PDF
Gemeentelijke spreiding van 'collectieve efficacy' en individuele verschillen in mijdgedrag
Wim Hardyns

Artikelen

PDF
En nu is het genoeg! Acites van buurtbewoners tegen criminaliteit en onveilligheid
Dr. T. Degraeuwe

Artikelen

PDF
Stiefbroedelijk delen: de wettelijke gelijkstelling van private veiligheidsbedrijven met private militaire bedrijven
Dr. J Mathys

Artikelen

PDF
Burgerinitiatieven en veiligheidsbeleid
Marc Cools

Artikelen

PDF
Criminalisering als laatmoderne sociale controlestrategie. De ontwikkeling van het strafrecht onder de 'paarse' regeringen Verhofstadt I en II (1999-2007).
Patrick Hebberecht

Artikelen

PDF
Do's en dont's van een integraal en geïntegreerd drugbeleid
Freya Vander Laenen, Liesbeth Vandam, Charlotte Colman, Brice De Ruyver

Artikelen

PDF
De invloed van de detentie op het gebruik van legale en illegale drugs
Liesbeth Vandam, Brice De Ruyver, Tom Vander Beken

Artikelen

PDF
Alternatieve afhandelingen: keerpunten voor druggebruikers?
Charlotte Colman, Eveline De Wree, Brice De Ruyver

Artikelen

PDF
De samenwerking tussen justitie en de (drug)hulpverlening. Randvoorwaarden voor een optimale interactie
Charlotte Colman, Freya Vander Laenen, Brice De Ruyver

Artikelen

PDF
Do's-and-don'ts van het noemen van namen van verdachten tijdens het vooronderzoek in strafzaken
Tessa Gombeer

Artikelen

PDF
Capita selecta betreffende strafrecht en seksueel overdraagbare aandoeningen
Bjorn Ketels

Artikelen

PDF
Bijstand van een advocaat bij het politieverhoor
Traest Philip

Artikelen

PDF
'Van vlees en bloed' in de criminologie: bespiegelingen omtrent de (her)waardering van (nieuwe) kwalitatieve onderzoekstechnieken
Tom Decorte

Artikelen

PDF
Middelengebruik bij migranten: hoe etnografische methoden het taboe helpen doorbreken
Dr. M. Muys
PDF
Een kwalitatief monitoring systeem als instrument voor een lokaal drugsbeleid:'hidden populations' in kaart
J. Tieberghien
PDF
Revolutions in EU Crime Statistics: EULOCS - the EU level offence classification system
Wendy De Bondt, Gert Vermeulen
PDF
The measurement of human trafficking, sexually exploited & missing children in the European Union. The MONTRASEC model. - The Great Leap Forward ?
Gert Vermeulen, Neil Paterson