1. Salduz - Bijstand van advocaten bij verhoren (Reeks Veiligheidsstudies, 2011)

Editoriaal

PDF
Editoriaal
Marc Bockstaele, Elke Devroe, Paul Ponsaers

Artikelen

PDF
Het EHRM en de zaak Salduz - Een steed
Paul Ponsaers, Maarten De Waele
PDF
De EHRM-dimensie van de Wet consultatie- en bijstandsrecht: aanleiding en vigerend recht.
Tom Decaigny, Paul De Hert, Maarten Colette
PDF
De nieuwe consultatie - en bijstandsregeling door een advocaat in het Belgische strafprocesrecht na de 'Salduzwet': een overzicht in vogelvlucht
Frank Schuermans, Marc Bockstaele
PDF
Wat is een verhoor, vraagt U?
Luc Huybrechts
PDF
Salduz: consultatie -en/of verhoorbijstand voor wie?
Frank Schuermans
PDF
Beroepsgeheim, geheim van het onderzoek en persmededelingen door een advocaat
Patrick Hofströssler
PDF
De 'Salduzwet': oplossing van het probleem, of nieuwe hindernissen?
Karel Van Cauwenberghe
PDF
De organisatie van het voorafgaandelijk consult
Marc Bockstaele
PDF
Salduz: oppurtuniteit of gemiste kans voor een betere waarheidsvinding? Pleidooi voor een gezamelijke gedragscode
Alex Jacobs
PDF
De invulling van het begrip ontoelaatbare druk bij het politioneel verdachtenverhoor. Praktische richtlijnen voor de bijstandverlenende advocaat
Laurens van Puyenbroeck
PDF
Het begrip 'ongeoorloofde druk of dwang in artikel 4 van de 'Salduzwet' Een duiding vanuit de Straatsburgse jurisprudentie en de Belgische rechtspraak en rechtsleer
Franky Goossens, Frank Hutsebaut
PDF
Het belang van een kwaliteitsvol (proces-verbaal van) verhoor
Herman Dams
PDF
Opleiding verhoortechnieken in het post-Salduz tijdperk: naar een universele nationale training?
Lotte Smets
PDF
Infrastructuur en uitrusting van consultatie- en verhoorlokalen
Erwin Culo, Marc Bockstaele
PDF
Een synthese van divergente interpretaties en beschouwingen
Marc Bockstaele
PDF
Bijlage 1. De Wet van 13 augustus 2011
PDF
Bijlage 2. Omzendbrief nr. 8 van het college van procureurs-generaal van 23 september 2011