14de VRG-Alumnidag 2007 (Recht in beweging, 2007)

Artikelen

PDF
Open Access
Herstructureren na het Generatiepact
Bruno Blanpain
PDF
Open Access
De vrijstelling van de successierechten op de gezinswoning
Ann MAELFAIT
PDF
Open Access
De weerslag van recente arresten van het Europees Hof van Justitie op het belgisch belastingrecht
Frans Vanistendael
PDF
Open Access
Phenix: een toekomst voor de rechterlijke orde
Ivan Verougstraete
PDF
Open Access
De belangrijkste evoluties in de rechtspraak van het Arbitragehof sedert de bijzondere wet van 9 maart 2003
André Alen, Evelyne Maes, Willem Verrijdt
PDF
Open Access
Recente ontwikkelingen in het octrooirecht
Geertrui Van Overwalle
PDF
Open Access
Recente ontwikkelingen Internationaal Privaatrecht
Kristof Cox
PDF
Open Access
De ontwikkelingen in het Medisch Recht in 2006
Herman Nys
PDF
Open Access
De vrijwilliger voortaan (ook) sociaal beschermd
Dries Simoens
PDF
Open Access
De nieuwe vereffeningsprocedure - nieuwe ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid van bestuurders
Koen Geens, Robbie Tas
PDF
Open Access
Zakenrechtelijke nieuwigheden. Iets over mede-eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal
Mathieu Muylle
PDF
Open Access
Schijnzelfstandigheid
Frank Hendrickx
PDF
Open Access
Tussen "gelijk hebben" en "gelijk krijgen" Enkele recente ontwikellingen in het burgerlijk procesrecht
Benoit Allemeersch, Paul Van Orshoven, Kris Wagner
PDF
Open Access
Georges Anthoon - talent in actie
Bart Meulemans, Iris Van Tilborgh
PDF
Open Access
De Benelux: betekenis voor de rechtspraktizijn
Jan Wouters, Maarten Vidal
PDF
Open Access
Maatschappelijke filosofie - Globalistan
Mark Eyskens
PDF
Open Access
Systematiek en actualia
Wouter Devroe, Eva Mattioli
PDF
Open Access
Kostenbesparende richtlijnen en medische aansprakelijkheid
Stefaan Callens, Ilse Volbragt
PDF
Open Access
Voor meer geniebare notariële koopakten: Werken met een bijsluiter bij de akte
Luc Weyts
PDF
Open Access
Het vel an de Rechter en het Recht van de Filosoof
Frank Fleerackers
PDF
Open Access
Stalking: strafrechtelijke en criminologische aspecten
Anne Groenen, Geert Vervaeke, Frank Hutsebaut
PDF
Open Access
De tien geboden van de rechtsbijstandsverzekering
Hans Smeyers