13de VRG Alumnidag 2006 (Recht in beweging, 2006)

Artikelen

PDF
Open Access
Het Generatiepact- Belangrijkste nieuwigheden rond herstructurering van ondernemingen
Arnout De Koster
PDF
Open Access
De Europese Richtlijn van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt: Een overzicht
Wouter Gekiere
PDF
Open Access
Arbeidsrecht ge(de-)blokkeerd: over rechterlijke tussenkomst bij staking
Frank Hendrickx
PDF
Open Access
Communicatierecht - Nieuw federaal en Vlaams kader voor telecommunicatie en omroep
Peggy Valcke, David Stevens
PDF
Open Access
Crisiscommunicatie: reputatiebescherming van uw merk én bedrijfsimago
Peter Frans Anthonissen
PDF
Open Access
Energierecht- Recente evoluties in het federale energierecht
Bram Delvaux
PDF
Open Access
De gedecentraliseerde afdwinging van het communautaire mededingingsrecht: een voorlopige balans vanuit de praktijk.
Karel Bourgeois
PDF
Open Access
Recente ontwikkelingen inzake het vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder. Capita selecta
Tim Wuyts
PDF
Open Access
Juridische vragen over elektronische post
Jos Dumortier, Geert Somers
PDF
Open Access
Inzake Borgtoch & Faillissement
Annick De Wilde
PDF
Open Access
De rechter als hoeder van het internationaal recht: recente toepassingen van internationaal recht voor Belgische hoven en rechtbanken*
Jan Wouters, Maarten Vidal
PDF
Open Access
Gezondheidsrechtelijke bedenkingen bij ziekenhuisinfecties
Stefaan Callens
PDF
Open Access
De ontwikkelingen in het Medisch Recht in 2005
Herman Nys
PDF
Open Access
Toepassing van het EVRM door de Belgische Rechtbanken op het vlak van Burgelijk Recht en Strafrecht
Paul Bekaert
PDF
Open Access
Naar een hervorming van de assisenprocedure?
Raf Verstraeten, Lore Gyselaers
PDF
Open Access
Het Europees vennootschapsrecht bijna vijftig jaar later
Koen Geens
PDF
Open Access
Recente ontwikkelingen van de leer der wilsgebreken, met aandacht voor toepassingen in koopcontracten
Elke Swaenepoel
PDF
Open Access
29bisWAM-wet: een onuitputtelijke bron van betwistingen: stand van zaken (2001- 2005)
An De Graeve