Op zoek naar de optimale straf. De krachtlijnen m.b.t. de bestraffing van het (voorstel van) voorontwerp van nieuw Boek I van het Strafwetboek in kaart gebracht

auteurs Joëlle Rozie
  Damien Vandermeersch
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 38
aflevering Issue 4. July / August 2017
onderdeel Rubriektekst | Editorial note
  Penologie en Victimologie / Penology and Victimology
publicatie datum 18 augustus 2017
taal Dutch
pagina 276
Open Access  bekijk het artikel als PDF