Maar, wat als en mogelijkerwijze

auteur Freddy Pieters
tijdschrift Panopticon Libri (ISSN: )
jaargang 2010
aflevering Hoe punitief is België?
onderdeel Artikelen
publicatie datum 28 januari 2010
taal Dutch
pagina 169
samenvatting

Toen in het voorjaar van 2008 in de zon op een terras de charmante dagvoorzitster, professor Beyens, mij vroeg of ik wou meewerken aan een studiedag, was ik gelet op die uitzonderlijk
gunstige samenloop van omstandigheden eigenlijk al verkocht. Ik had begrepen dat de studiedag over punitiviteit zou gaan en dat professor Moerings uit Nederland zou komen. De dag nadien ontving
ik via mail bijkomende informatie van haar en na die diagonaal doorgenomen te hebben zag ik het nog altijd zitten en zegde formeel mijn medewerking toe. Maar toen was de pret uit, want sindsdien
moest er nagedacht, gelezen, geschreven, geschrapt, ... kortom gewroet worden. “En dan is er de twijfel, die des avonds komt, wanneer men slapen gaat” (naar Willem Elsschot).