Tegendraadse criminologie (Liber amicorum, 2012)

artikel

PDF
Kroniek van een ontembaar arbeidsethos
Elke Devroe
PDF
Arbeidssocioloog in hart en nieren
Jan Bundervoet
PDF
Snuffelen aan de onderkant van de bovenwereld
Jan Willems
PDF
Paul Ponsaers: de journalist en de wetenschapper
Pol Deltour
PDF
Herakles in politieland
Luk Baetens
PDF
Een gedeeld parcours over politie, democratie en maatschappelijke betrokkenheid
Lodewijk De Witte
PDF
Paul Ponsaers: Emmaüs-ganger en paardenfluisteraar!
Dirk Van Huffel
PDF
Van journalist over academicus tot volleerd politie-expert
Tegendraads in de veelzijdigheid
Eddy De Raedt
PDF
Het recht maakt niet recht wat krom is
Tegendraadse beschouwingen over het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kledij
Georges Pyl
PDF
De geboorte van de Belgische politiële criminaliteitsstatistiek
Het verhaal van een kamikazepiloot
Elke Devroe, Martine Beullens
PDF
Een paar herinneringen bij het afscheid van Prof. Dr. Paul Ponsaers
Kris Van Limbergen
PDF
Hommage à Paul Ponsaers… où l’occasion d’un regard en arrière sur la police et la sécurité en Belgique
Yves Cartuyvels
PDF
Controle en inspectie op de geïntegreerde politie
Naar een efficiënte taakverdeling tussen de bestaande toezichtorganen of toch maar fusioneren?
Frank Schuermans
PDF
Ode aan Paul
Jo Forceville
PDF
De toekomst van het jeugdbeschermingssysteem (BIS)
Naar een jeugdsanctierecht in lijn met internationale normen
Christian Eliaerts
PDF
Naast een Community oriented politie is er ook nood aan een Community oriented Justitie
Het voorbeeld van de afhandeling van ernstige verkeersongevallen
Frank Hutsebaut
PDF
De veldwachter en de gouverneur
Herman Balthazar
PDF
Een Belgisch-Nederlandse geïnspireerde reflectie
Willy Bruggeman
PDF
Het spook van de buurt: tegendraadse bevindingen van sociaalecologische verklaringsmodellen
Lieven Pauwels
PDF
De actualiteit van het symbolisch duel tussen Joseph Fouche en Eugene-Francois Vidocq voor de inlichtingenstudies
Marc Cools
PDF
Ode aan een bruggenbouwer
Marleen Easton
PDF
dEUs ex machina for integrated crime and criminal justice statistics?
EU benchmarks for overcoming diversity in offence definitions & classifications and for multi-source & multi-level data integration
Gert Vermeulen
PDF
De consensusmania, bekeken vanuit een andere hoek
Brice De Ruyver
PDF
De gunst van de poortwachters
Reflecties over wetenschappelijk onderzoek met persoonsgegevens uit de strafrechtsbedeling
Tom Vander Beken, Stijn Van Daele
PDF
Onderzoek met oog voor beleid en praktijk, maar wetenschap als kritische maatstaf
Op zoek naar bouwstenen voor een geïntegreerd drugbeleid
Freya Vander Laenen
PDF
Attitudes towards the police in European Social Survey round 5 (2010): comparing Belgium and its neighbours
Jaak Billiet, Stefaan Pleysier
PDF
Paul Ponsaers: un observateur enragé
Carrol Tange
PDF
Kwaliteitscontrole en wetenschappelijk uitgeven
Stephan Svacina, Huug van Gompel
PDF
In re(tro)spect: een kwart eeuw Paul
Frits Vlek
PDF
Politie in buurten en wijken: schraalhans keukenmeester of toch nog reassurance policing?
Lodewijk Gunther Moor
PDF
Maatschappelijke veiligheid en de rol van de politie
Kees van der Vijver
PDF
Scholen in de criminologie: voor- en nadelen
Gerben J.N. Bruinsma
PDF
Phénomène « Kuluna » ou le gangstérisme juvénile à Kinshasa
Récurrence, logiques d’actions et vulnérabilité de moyens de prémunition
Sylvain Shomba Kinyamba
PDF
Paul Ponsaers and the Tradition of Recalcitrant Criminology
Jack R. Greene
PDF
The paradoxes of the informal economy
Joanna Shapland
PDF
Marxist economy versus economic crime
Bojan Dobovšek
PDF
Economic growth as harmful behaviour
Vincenzo Ruggiero
PDF
Violence and Fascism: Italian Armed Forces in the Age of Global Security
Pietro Saitta
PDF
Les achats d’armes de la Cagoule en Belgique (1936-1937): chronique d’un échec annoncé
Etienne Verhoeyen
PDF
De strafprocesadvocaat
Enkele algemene beschouwingen
Ludo Kools