Opvorderen van camerabeelden een evidentie of toch niet?!

auteur Liesbeth Caals
tijdschrift CPS scriptieprijs (ISSN: )
jaargang 2
aflevering 2013
onderdeel Inzendingen
publicatie datum 5 juni 2013
taal Dutch
pagina 7
samenvatting

Overal ter wereld wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van cameratoezicht als middel in de strijd tegen overlast en vormen van veelvoorkomende criminaliteit. Bewakingscamera’s zijn een feit, daar kunnen we niet meer omheen. Het doel van dit artikel is een verkennend overzicht te geven van de manier waarop de uitwisseling van camerabeelden gebeurt tussen privépartijen en publieke politiediensten. Is deze uitwisseling onderhevig aan enige vormvoorschriften, of staat het de politie vrij eender welke beelden bij eender welke particulier op te vragen?!
Uit dit onderzoek is gebleken dat er hieromtrent meningsverschillen heersen. Publieke politiediensten zijn van mening dat de opvordering van camerabeelden een evidentie is. Bij sommige privépartijen, in bepaalde gevallen, heerst er echter een zekere terughoudendheid, zij hebben op eigen initiatief enkele waarborgen ingebouwd. Dit roept onvermijdelijk de vraag op of het al dan niet opportuun is een algemeen privacybewustzijn op te leggen.