Attitudes van jongeren ten aanzien van de politie

Een verkennend onderzoek naar de (gepercipieerde) procedurele rechtvaardigheid

auteur Ines Maus
tijdschrift CPS scriptieprijs (ISSN: )
jaargang 2
aflevering 2013
onderdeel Nominaties
publicatie datum 5 juni 2013
taal Dutch
pagina 3