2013 (CPS scriptieprijs, 2)

Winnaar

PDF
De politie, ook uw vriend?
De opinie van de Gentse lokale politie over personen met een psychiatrische stoornis onderzocht
Veerle Van Gampelaere

Nominaties

PDF
Druk tijdens het verdachtenverhoor?
Verschillen in percepties
Fien T'Jampens
PDF
Attitudes van jongeren ten aanzien van de politie
Een verkennend onderzoek naar de (gepercipieerde) procedurele rechtvaardigheid
Ines Maus
PDF
RPM bij verhoor: geoorloofde druk of niet?
Divergentie of convergentie in percepties van politie, advocaten en magistraten
Valerie Helderweirt
PDF
Evolueert veiligheid naar internationale veiligheid?
Een theoretische toetsing op het fenomeen piraterij
Joke Castelein

Inzendingen

PDF
Zelfdoding met vuurwapen
Mich Van Elderen
PDF
Yakuza, de alternatieve overheid
Ontstaan en bestaan als product van de maatschappij
Steve Gorelashvili
PDF
Opvorderen van camerabeelden een evidentie of toch niet?!
Liesbeth Caals
PDF
Politie en sociale inspectiediensten: vriend of vijand?
Een zicht op de samenwerkingsrelatie tussen sociale fraudebestrijders
Charlotte Clynkemaillie
PDF
De geïntegreerde en integrale aanpak van rondtrekkende dadergroepen
Waar staan we vandaag en wat brengt de toekomst?
Laurens Brusselmans
PDF
Een nieuwe kijk op het intern toezicht
De implementatie bij Vlaamse lokale korpsen
Joyce Kolen
PDF
De private opsporing van werknemerscriminaliteit versus de rechten van de verdediging
Nikki Vandenbossche
PDF
Een onderzoek naar het concept ‘ethiek’ binnen de Belgische inlichtingenstudies
Pieter Stechelman
PDF
Politiegedrag onder de loep
De perceptie van inspecteurs van een lokale interventie- en recherchedienst op de eigen politiecultuur
Lars De Nul