Verbinding Verbroken? (Politie)wetenschappelijke kennis en (de scholing in) politiekunde

auteur Frits Vlek
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2012
aflevering 22. Professionalisering en socialisatie
onderdeel Artikelen
publicatie datum 8 februari 2012
taal Dutch
pagina 171
samenvatting

Waarom komt de verbinding tussen kennisaanbod en kennisbenutting in de beroepspraktijk van de politie, met inbegrip van het hogere politie-onderwijs, zo moeizaam tot stand? En dit ondanks recente investeringen in toepassings- en politiegerichte kennisontwikkeling zoals via het meerjarige onderzoeksprogramma van Politie en Wetenschap. Onder die vlag is de achterliggende jaren een vrij omvangrijke body-of-knowledge opgebouwd, met veel relevante kennis voor praktijk, beleid en onderwijs. Toch blijft het beeld bestaan van structurele onderbenutting en gebrekkige doorwerking van die kennis. Oók in het hogere politieonderwijs, per definitie toch hét pad van gestructureerde kennisoverdracht. Dat roep de intrigerende vraag op naar achterliggende oorzaken en verklaringen. Die vraag vormde het startpunt van een bijzondere zoektocht die uiteindelijk voert naar het wezen van
politiekunde, het vakmanschap waartoe de Nederlandse Politieacademie wil opleiden, en de wetenschappelijke kennis die dit vakmanschap, deze kunde stut.