Meerstemming evalueren: doelen, verwachtingen en opbrengsten van het Nederlandse politieonderwijs

auteur Henk Huisjes
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2012
aflevering 22. Professionalisering en socialisatie
onderdeel Artikelen
publicatie datum 8 februari 2012
taal Dutch
pagina 105
samenvatting

Dit artikel bespreekt beleidsontwikkelingen met betrekking tot het politieonderwijs in Nederland met een nadruk op de laatste twee decennia. Met de komst van het nieuwe politieonderwijs vanaf 2002 (PO2002) is de band tussen de uitvoeringsorganisatie (Politieacademie), de korpsen en overige stakeholders geïntensiveerd en is er meer horizontale afstemming en verantwoording. Nooit tevoren was een stelsel van politieonderwijs zozeer het object van evaluatie, als PO2002. Evaluaties betreffen de betekenis ervan voor (gewenste) ontwikkelingen in de politiesector (of breder: de eiligheidssector), maar evenzeer aspecten van uitvoering, kwaliteit, innovatie en doelmatigheid.