Externalisering van het politieonderwijs: paradigmashift of logische evolutie?

auteurs Marc Bloeyaert
  Koen Milis
  Jacky Vastmans
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2012
aflevering 22. Professionalisering en socialisatie
onderdeel Artikelen
publicatie datum 8 februari 2012
taal Dutch
pagina 69
samenvatting

De jarenlange geïsoleerde ontwikkeling van het politieonderwijs heeft een kloof met het publieke
onderwijs gecreëerd. Het project “politie, lerende organisatie” stelt het politieonderwijs voor de uitdaging om deze te dichten. De externalisering van het politieonderwijs is hiervan een onderdeel omwille van de maatschappelijke rol van de politie. Het politieonderwijs kan dan ook niet langer het monopolie zijn van de politie. Wij bepleiten een prominente rol voor de op te richten politieonderwijsraad. De rol van de politieschool is bovendien niet te herleiden tot het verstrekken van opleiding. Ze voorziet een uitdagende leeromgeving voor de toekomstige politiemedewerker en ze moet eveneens evolueren naar een kennis- en expertisecentrum. Dit betekent dat ook de onderzoeksfunctie een belangrijke plaats inneemt. Hierdoor wordt de professionaliteit en de wetenschappelijke onderbouw van het politieonderwijs aanzienlijk verbeterd. Samenwerking met andere (onderwijs-)partners is hierbij een must.