De "iedereen moet alles kunnen" -cultuur

auteur Else Pragt
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2012
aflevering 22. Professionalisering en socialisatie
onderdeel Artikelen
publicatie datum 8 februari 2012
taal Dutch
pagina 153
samenvatting

In het kader van het versterken van de opsporing heeft de Nederlandse politie zich als doel gesteld om in 2012 twintig procent hoger opgeleiden (minimaal HBO niveau) in de opsporing werkzaam te hebben. Van deze twintig procent zal zeventig procent uit zij-instromers bestaan en dertig procent doorstromers. De doelstelling van twintig procent hoger opgeleide recherchemedewerkers is geformuleerd naar aanleiding van het rapport van de commissie Posthumus naar de kwaliteit van de opsporing van de Nederlandse politie. Dit doel vormt een trendbreuk met het verleden. Voor het eerst worden hoogopgeleiden actief geworven om van toegevoegde waarde te zijn in de opsporingspraktijk: de recherchekundigen. Deze bijdrage gaat in op de betekenis van de intrede van een grote groep ‘anders denkenden’ voor de Nederlandse politieorganisatie. Dit wordt gerelateerd aan literatuur over politiecultuur. De stelling van deze bijdrage is dat wanneer recherchekundigen daadwerkelijk een productieve meerwaarde willen zijn voor de politiepraktijk, deze verandering gepaard zal moeten gaan met een cultuurverandering op het niveau van zogeheten working rules van de politiecultuur: de informele regels en opvattingen die bepalend zijn voor de invulling die aan politiewerk wordt gegeven. In hoeverre er verandering op het niveau van working rules plaatsvindt, bepaalt of recherchekundigen uiteindelijk vanuit een specifieke rol een bijdrage leveren aan de professionalisering van de opsporing.