"Academisering" van het Hoger Politieonderwijs - Kansen en Gevaren

auteur Paul Ponsaers
tijdschrift Cahiers Politiestudies (ISSN: 1784-5300)
jaargang Jaargang 2012
aflevering 22. Professionalisering en socialisatie
onderdeel Artikelen
publicatie datum 8 februari 2012
taal Dutch
pagina 53
samenvatting

Deze bijdrage gaat in op de gedachte dat het hoger politieonderwijs dient te “academiseren”. De auteur gaat na wat dit uitgangspunt precies betekenen kan voor het hoger politieonderwijs in Vlaanderen. De bijdrage valt uiteen in twee delen. Op de eerste plaats wordt nagegaan wat de
betekenis en de diepgang is geweest van de academisering van masteropleidingen die verstrekt
worden in de schoot van Vlaamse hogescholen in een associatiecontext. In het verlengde hiervan
wordt op de tweede plaats dit academiseringsmodel doorgedacht naar het hoger politieonderwijs.
De auteur concludeert deze bijdrage met enkele punten die nopen tot heldere beleidskeuzes, meer precies omtrent het “corporate” karakter van de opleiding versus de betrokkenheid van de universiteiten. De auteur breekt een lans om het vooropgestelde academiseringsproces ernstig te nemen, zoniet maar meteen de academische aspiraties te laten varen.